Následující stránky jsou určeny výhradně odborné veřejnosti v oblasti výroby, prodeje a užívání střelných zbraní a střeliva. Vstupem potvrzujete, že jste starší 18 let a vlastníte zbrojní průkaz, nebo zbrojní licenci.


Ano       Ne

Společnost HABRESTO ARMS s.r.o. doporučuje střelecké kurzy společností TIREUR a GTAC. Na níže uvedených kurzech se naučíte precizně ovládat svou zbraň a zdokonalíte své schopnosti nejen v krizových situacích, ale i při přesné střelbě.

Střelecké kurzy společnosti TIREUR :

Střelecké kurzy jsou vedené hlavním instruktorem společnosti TIREUR panem Mgr. Radkem Nedomou.

Popis kurzů:


Pistole:

Základní kurz obranné střelby Level 1 je určen pro ty, kdo se stali čerstvými držiteli zbrojního průkazu a hodlají svoji zbraň držet a nosit pro svoji osobní obranu, stejně tak jako pro majitele palných zbraní, kteří mají své zbraně již delší dobu a zatím žádný kurz obranné střelby neabsolvovali. Cílem kurzu je, aby jeho absolventi získali, procvičili a osvojili si bezpečnou manipulaci s palnou zbraní, získali základy správného použití zbraně v rámci dynamické střelby.

Mírně pokročilý kurz obranné střelby: Level 2 navazuje na Základní kurz obranné střelby Level 1. Je zaměřen na rozvíjení znalostí a dovedností získané v Základním kurzu Level 1. Naplní kurzu je zaujímání různých střeleckých pozic a střelba z nich, stejně jako správné využití krytu a střelba silnou rukou a odstraňování závad silnou rukou.

Pokročilý kurz obranné střelby: Level 3 navazuje na mírně pokročilý kurz obranné střelby Level 2. Je zaměřen na rozvíjení znalostí a dovedností získané v kurzu Level 2. Náplní kurzu je převážně střelba jednoruč a to jak silnou tak slabou rukou, dále pak odstraňování závad silnou a slabou rukou a řešení modelových situací.


Puška:

Základní kurz samonabíjecí Level 1 je určen pro střelce, kteří se stali čerstvými držiteli samonabíjecí pušky typu Sa 58, M4, AR15 a hodlají zlepšit své střelecké návyky a manipulaci s touto zbraní. Cílem tohoto kurzu je, aby jeho absolventi získali, procvičili a osvojili si bezpečnou manipulaci s palnou zbraní, získali základy správného použití zbraně v rámci dynamické střelby a taktiky a následně pak tyto dovednosti dokázali efektivně aplikovat.


Další informace včetně termínů kurzů naleznete zde :  www.tireur.cz

Střelecké kurzy společnosti GTac :

Kurzy dynamické a přesné sportovní střelby na dlouhé vzdálenosti.

Na kurzech vedených zkušeným sportovním střelcem Martinem Šlaichrtem se naučíte používat nejen Vaši pušku, ale i puškohled tak, abyste byly schopni dosahovat výborných výsledků při střelbě na dlouhé vzdálenosti.

Doporučujeme shlédnout video trailer zde :  GTac

Další informace včetně termínů kurzů naleznete zde : www.gtac.cz