ATHLON VS VORTEX ČISTOTA SKEL

ATHLON vs VORTEX

Ještě před třemi lety byl výrobce optik ATHLON u nás neznámý. Zatímco VORTEX, založený v roce 2004 v USA, figuroval na české scéně již několik let. Firma ATHLON vznikla až v roce 2014 a také v USA. Je tedy jasné, kdo je na trhu déle a kdo má dlouhodobější členskou základnu.

Každému, při pohledu na FB stránky obou výrobců, musí být jasné, že je to podobné jako souboj Davida s Goliášem. Jsem přesvědčen, že ATHLON bude vždy tahat za podstatně kratší konec lana, neboť naskočit do 10 let rozjetého vlaku je téměř nadlidský úkol.

Zaklínadlem dnešní doby pro výběr optiky je hlavně čistota skla (hned za kouzlem doživotní záruky, na kterou chystám samostatný článek). Prakticky u každé optiky každého výrobce se v propagačních materiálech dočtete, že optika má mimořádnou světelnost, čistotu, propustnost a jejich skleněné čočky mají tolik speciálních, ochranných a stříbrných a vůbec všech různých vrstev, že by i cibule mohla závidět.

K zamyšlení nad čistotou optik a hlubšímu pátrání mě v podstatě donutilo několik zachycených komentářů na Fejsbuku. Připomeňme si je:

PSTčko nemá prakticky žádnou konkurenci v cenách okolo 30k“

Dát za optiku z Číny víc jak 15k je absurdní „

Optiky z Filipín mají lepší skla než z Číny“

Jsou to dost odvážná tvrzení, která jsou dle mého názoru přinejmenším nepřesná a jsou ve většině případů učiněna těmi, jejichž úkol je pouze jeden – tlačit do prodeje a podvědomí všech zájemců, co vybírají optiku pouze jen to jejich jedno, jako kdyby neexistovaly alternativy.

Jiné možnosti však existují. Dle statistiky za rok 2019 v kategorii PRS (seriál závodů Precision Rifle Series) v USA i přes mamutí náskok VORTEXU je právě ATHLON aktuálně jediná značka, která se snaží s Vortexem držet krok a stává se z ní dvojka mezi tzv. budget scopes (nižší až vyšší střední třída optik).

Vzhledem k obecné masáži některých neseriózních obchodníků o neporazitelnosti nové generace puškohledu Vortex PST a pomalu až o srovnávání s Hubbleovým teleskopem, bylo nutné z mé strany provést nějaká měření, abych měl více než jen fráze a věděl, jak si ATHLON vlastně stojí.

Prvně jsem oslovil několik laboratoří, ale zde zájem o měření kupodivu nebyl. Já však chtěl nějaká čísla, poměry, prostě nějaký uchopitelný výstup, se kterým by se dalo pracovat a prostě zjistit alespoň něco. Nejspíše osud tomu přál, že se u mě ukázal zákazník, který pracoval u českého výrobce optik, a tak jsem neváhal a prodiskutoval s ním možnost domácího měření.

Nyní k samotnému měření a její metodice:

Vyrobil jsem si základnu, na kterou jsem umístil souose vyfrézované stojky o přesných průměrech dle typu optiky. Na začátek základny jsem umístil LED svítilnu, která byla po celou dobu testu na pevném místě. Vždy ve vzdálenosti 500 mm od středové kostky korekčního mechanismu jsem umístil kroužek pro uložení svítilny. Každý kroužek v základně pro optiku i svítilnu byl vyfrézován na CNC s odsazením 1 mm čili okolo každého objektivu i následně okuláru byla mezera max 0,5mm. Po usazení puškohledu jsem docílil souososti svítilny, objektivu i okuláru. Tedy vzdálenost mezi středovou kostkou s korekčním mechanismem puškohledu a objektivem svítilny byla vždy 500 mm. Jediné, co se měnilo byla vzdálenost okuláru dle celkové délky puškohledu.

Pro samotné měření bylo třeba nastavit všechny měřené puškohledy na stejné hodnoty. Nastavení paralaxy nebyl problém - všechny byly nastaveny na nekonečno. Nastavení komínků rektifikace bylo nastaveno na střední hodnoty rektifikace. Tedy jak komínek elevace, tak komínek stranové korekce byl nastaven na střední hodnotu, aby byl vnitřní mechanismus v ose.

Problém však byl najít shodné hodnoty zvětšení na všech modelech. Z nějakého důvodu se oba měření výrobci rozhodli, že hodnoty zvětšení na kolečku zoomu budou mít snad nahodile.

Stejná čísla, resp. hodnoty zoomu mají u zvětšení 8x a 20x, resp. 6x a 24x u nižších řad. Tento údaj je velmi důležitý, neboť nepřesnost v cejchování hodnoty zoomu může zkreslit celkové výsledky. Pro potřeby měření berme však značení výrobcem jako přesné a ověřené výstupní kontrolou. K měření byl použit LUXmetr TESTO, který měří s přesností +- 3LUXy a co je důležitější, tak umožňuje uchovat nejvyšší naměřenou hodnotu.

Každá z optik má jiný oční reliéf čili měření probíhalo tak, že jsem luxmetrem kroužil, přibližoval a oddaloval před okulárem v rozsahu 0-130 mm a po každém měření zapsal nejvyšší hodnotu. V místě, ve kterém vykazoval luxmetr nejvyšší hodnoty jsem zastavil a začal velice pomalu obkružovat celou plochu měřící plochy luxmetru tak, abych dosáhl nejvyšší možné výstupní hodnoty. Takto bylo měřeno vždy na danou hodnotu zoomu čili 3x na nižší rozsah a 3x na vyšší rozsah.

Sluší se vypíchnout, že model ATHLON MIDAS TAC 56 nemá označenou hodnotu zoomu 8x, takže její nastavení bylo vypočítáno dle nastavení kříže osnovy v porovnání s osnovou u modelu ETR - při hodnotě 8x byly dílky na osnově na dané vzdálenosti stejné.

Nejvyšší naměřená hodnota bude brána jako referenčních 100 %, od kterých se budou odvíjet další modely. Výsledek tedy neznamená absolutní čísla v propustnosti a čistotě skla, ale pouze procentuální vyjádření poměru propustnosti vůči nejvyššímu číslu. To je nutné mít na paměti.

Nyní k samotným puškohledům:

Jak výrobce ATHLON, tak VORTEX má jiné označování skel. ATHLON v letošním roce změnil značení u nejvyšších modelů s ED sklem na UHD skla. Já to beru jako marketingový tah, protože ED televizi nikdo nezná, ale UHD televizi chce každý. VORTEX označuje svoje skla u měřených modelů XD. Za zmínku také stojí to, že HD, ED, XD a UHD skla mají několik úrovní čili není HD jako HD. Záleží ještě na ochranných vrstvách čoček, přesnosti výroby atd atd. Samotná konstrukce puškohledů dává výrobcům určitou možnost odlišení se, a přesto mají některé modely shodné rozměry. Náhoda?

ATHLON přinesl jako mladá značka několik novinek do segmentu budget scopes. Příkladem jsou tubusy 34 mm v kombinaci s objektivy 56 mm, s cenovkami od 27k, s extrémním klikacím rozsahem, který je umožněn právě tubusem 34 mm. Řekl bych, že toto je a bude v budoucnu nový standard. Přeci jen tubus 30 mm vypadá vedle tubusu 34 mm srandovně.

Výroba a původ puškohledů:

Přesto bych rád doplnil, že se mi zatím nepodařilo vypátrat legislativní rámec daných zemí výroby puškohledů, který by stanovil, od kdy se počítá, že je optika vyrobena v dané zemi. Vzhledem k určitým podobnostem jak rozměrovým, tak konstrukčním, ve mně klíčí podezření, že výrobci optik obecně berou komponenty u několika subdodavatelů, kteří jsou stejní a liší se pouze designem, ale výsledná kompletace je pak v dané zemi. Je to stejné jako když kuře vyroste v Polsku, pak se u nás přebalí a na obalu se objeví česká vlaječka.

Výběr modelů pro měření:

Pro měření jsem vybral dva nejvíce prodávané puškohledy značky VORTEX a jejich ekvivalenty od výrobce ATHLON. Ze základní taktické řady VORTEX DIAMONDBACK TACTICAL, proti kterému stojí nový ATHLON ARGOS BTR GEN2. Z té vyšší řady potom VORTEX VIPER PST2 - už jen kvůli výše uvedeným tvrzením, ale také kvůli tomu, že je to opravdu seriózní puškohled a jiný od VORTEXu mě nenapadá, že by v něčem vyčníval v dané cenovce.

Proti němu, ač si někdo myslí, že nejde nic postavit a s ničím se nedá měřit, má naštěstí ATHLON hned několik odpovědí - MIDAS TAC 56, ARES BTR GEN2 a dobře známý ARES ETR.

Přesné označení měřených modelů:

VORTEX VIPER PST 5-25x50 FFP IR MIL

VORTEX DIAMONDBACK TACTICAL 6-24x50 FFP MIL

ATHLON ARES ETR UHD 4,5-30x56 FFP IR MIL

ATHLON ARES BTR GEN2 HD 4,5-27x50 FFP IR MIL

ATHLON MIDAS TAC HD 5-25x56 FFP MIL

ATHLON ARGOS BTR GEN2 vs VORTEX DIAMONDBACK TACTICAL

Na zoom 6x dosáhl ATHLON vyšší hodnoty čili 100 %. VORTEX byl poměrově na 99,7 %. Tento rozdíl je absolutně zanedbatelný a mohl vzniknout chybou měření. Tedy na zoom 6x jsou obě optiky stejné.

Na zoom 24x dosáhl ATHLON vyšší hodnoty čili 100 %. VORTEX byl poměrově na 87,7 %. Zde už je velký rozdíl, který bude viditelný okem. Z těchto dvou modelů vychází opticky jako vítěz ATHLON.

Následující měření je nutné rozebrat model po modelu:

VORTEX VIPER PST G2 vs ATHLON ARES BTR GEN2:

Na zoom 8x dosáhl VORTEX vyšší hodnoty čili 100 % ATHLON byl poměrově na 84,6 %. Zde už je velký rozdíl, který půjde vidět pouhým okem.

Optiky mají shodnou velikost objektivu, okuláru i samotného tubusu. Výsledkem tedy je, že i přes uvedení generace 2 u ATHLONU, kde změna spočívala pouze v tuningu komínků a zavedení floating dot středu kříže, je VIPER PST G2 viditelně čistější. Čili na nižší zoomy má lepší sklo.

Na zoom 20x dosáhl ATHLON vyšší hodnoty čili 100 % VORTEX byl poměrově na 97,0 %. Tento rozdíl bude téměř zanedbatelný, takže na tuto hodnotu zoomu budou optiky koukat plus mínus stejně.

Za zmínku zde stojí fakt, že ARES BTR má ještě o něco větší rozsah a končí zoomem na 27x a VIPER PST G2 končí na 25x zoomu. I tak ten rozdíl na nižší zoom je vysoký a přiznám se, že když na mě začaly tyto čísla vyskakovat myslel jsem, že je někde chyba, a tak jsem udělal místo 3 měření rovnou 4 protekční měření. Čísla však byla jasná.

Otázkou je, jak moc s čistotou souvisí rozsah klikání, protože VORTEX má jen 20/10MIL a ATHLON 24/24MIL což je značný nepoměr v neprospěch VORTEXu. Optiku si také kupujete proto, abyste mohli zoomovat na větší vzdálenosti čili na vyšší zoomy se výhoda VORTEXu snaže. Vítězem je zde však opticky VORTEX.

VORTEX VIPER PST G2 vs ATHLON MIDAS TAC 56:

Na zoom 8x dosáhl ATHLON vyšší hodnoty čili 100 % VORTEX byl poměrově na 90,1 %. Zde už je velký rozdíl, který půjde vidět pouhým okem. I přes to, že by měl mít VORTEX papírově lepší sklo (dle značení výrobce), tak na 34mm tubus a 56mm objektiv ATHLONU to již nestačí. Oba mají naprosto stejné možnosti zoomu. ATHLON díky silnějšímu tubusu má však výhodu podstatně většího klikacího rozsahu 32/32 MIL vs 20/10MIL u VORTEXU.

Na zoom 20x jsem naměřil rozdíl pouhý 1LUX čili obě optiky jsou na tuto úroveň stejné. To je samo o sobě velmi zajímavé a překvapivé zjištění z kterého usuzuji, že VORTEX může mít při tomto zoomu lepší sklo, které dohání absenci 34 mm tubusu a 56 mm objektivu. Respektive ATHLON dohání kvalitu skla od VORTEXU na tento zoom větším tubusem a objektivem.

Očekával jsem, že i při tomto zoomu bude ATHLON těžit z tubusu a objektivu a bude o něco lepší. VORTEX má mít proti ATHLONU papírově lepší sklo XD vs HD nicméně ATHLON je konstrukčně výš a neřešíme zde přepočet na průměr tubusu a objektivu, ale porovnání modelů tak jak jsou. Výsledkem tedy je, že ATHLON v tomto porovnání optický vyhrál.

VORTEX VIPER PST G2 vs ATHLON ARES ETR:

Na zoom 8x dosáhl ATHLON vyšší hodnoty čili 100 % VORTEX byl poměrově na 86,6 %. Zde už je velký rozdíl, který půjde vidět pouhým okem. Důvodem je to, že ATHLON má již 34mm tubus a 56mm objektiv.

Na zoom 20x dosáhl ATHLON vyšší hodnoty čili 100 % a VORTEX byl poměrově na 89,5 %. Zde už je velký rozdíl, který půjde vidět pouhým okem. Nutno podotknout, že VORTEX končí zoomem na 25x a ATHLON může jít až na 30x. VORTEX začíná na 5x a ATHLON startuje na 4,5x.

Toto porovnání není úplně relevantní a férové, neboť ARES ETR stojí 37k. Je však ukázkou toho, jak kvalitní puškohled může z čínské produkce vzniknout. VORTEX momentálně nemá v nabídce žádný model, který by ETR mohl objektivně konkurovat jak parametry, tak cenou. Nebo chcete-li poměrem cena-výkon. PST G2 již na ETR opticky nestačí a ETR je tak jednoznačně vítěz tohoto srovnání. Pokud tedy jste schopni absorbovat cenový rozdíl mezi PST G2 a ETR, potom je právě ETR od ATHLONU to nejlepší z testovaných modelů.

Závěr:

Celý test vznikl kvůli tvrzení, jež jsem uvedl na začátku a zajímalo mě, zda se zakládají na pravdě, nebo to je jen plácání do větru. Nyní se k nim vraťme:

PSTčko nemá prakticky žádnou konkurenci v cenách okolo 30k“

Ne, že nemá konkurenci, ale minimálně od ATHLONu jsou 3 modely které jsou schopny se mu postavit. To nemluvím o ostatních značkách na trhu, které mají také velmi zajímavé modely.

Dát za optiku z Číny víc jak 15k je absurdní „ a „Optiky z Filipín mají lepší skla než z Číny“

Ba naopak - ATHLON MIDAS TAC 56 a hlavně ARES ETR je důkazem, že v Číně jsou schopni na základě zadání vyrobit optiku, která s PST G2 z Filipín dokáže držet krok nebo ji bez problémů překonat.

Celý test zabral přes 5 hodin. Příprava na něj několik nocí a volných chvil. Nejedná se o laboratorní test, který mi byl po uveřejnění příspěvku na FB nabídnut, ale o porovnávací test v čase a místě s jednotnými podmínkami pro všechny optiky. Rád bych ještě podotkl, že měřit můžeme co chceme, ale každé oko vidí jinak. Nejednou se mi stalo, že zákazník rozdíl mezi ARES ETR a ARES BTR prostě neviděl, a tak neměl důvod si připlácet. I přesto, že dle měření je rozdíl mezi těmito modely doslova propastný, ne každý ho tam vidí a ocení.

Někteří ale stále tvrdí, že VORTEX VIPER PST G2 překonává optiky násobně dražší. To je sice možné, ale v případě ATHLONU Vám stačí připlatit 8000kč a získáte model ETR, který zmíněné PST překoná úplně ve všem a je jednou z nejlepších optik v poměru cena-výkon, až do ceny zhruba 60000Kč u jiných výrobců.